» سرمایه گذاری فنی در استارتاپ های شما

سرمایه گذاری فنی در استارتاپ های شما

شرکت ۶۱ وب می تواند در پروژه هایی که پتانسیل و شاخص رشد آن ها بسیار بالا باشد سرمایه گذاری فنی کند. بدین معنا که ما کارهای برنامه نویسی و مسائل نرم افزاری پروژه را در قبال دریافت ۴۹ درصد از سهام شرکت مشتری تقبل می کنیم. لازم به ذکر است فقط ۱ درصد از پروژه های استارتاپی پتانسیل رشد در آن ها مشاهده می شود. بنابراین سرمایه گذاری در صورتی انجام می شود که توجیه نامه و تحلیل های آماری استارتاپ قابل قبول و منطقی باشد نه بر پایه حدسیات و هیجانات. برای کسب اطلاعات بیشتر یا رزرو وقت ملاقات حضوری با دفتر ۶۱ وب تماس حاصل فرمایید.