» قوانین مهم

مشتری گرامی از این که ما را به عنوان خدمت گزار انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. توجه به نکات زیر باعث بهبود کیفیت می شود:

کارفرما متعهد میشود مطابق با نیاز پیمانکار در تهیه و تحویل عکس، کاتالوگ، فرآیند ها ، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندیها مانند آرم شرکت به صورت  png و psd، رنگهای مورد نظر برای طراحی در صفحات وب سایت و … بمنظور طراحی یک وب سایت اینترنت، حداکثر همکاری را ظرف مدت قرارداد، بعمل آورد. در صورت عدم همکاری در رساندن این اطلاعات به ازای هر ۵ ساعت تاخیربعد از درخواست کتبی پیمانکار از کارفرما ، ۱۰ ساعت کاری به زمان تحویل پروژه اضافه می گردد.

 

در صورت بدقولی هر یک از طرفین قرارداد به ازای هر روز تاخیر در پرداخت مبلغ قرارداد از سوی کارفرما و یا تحویل پروژه از سوی پیمانکار ۱۵۰۰۰ تومان حسب مورد از مبلغ قرارداد کسر یا بر مبلغ قرارداد اضافه می گردد.

 

محتوای پروژه اعم از تصاویر ، نوشته ها ، دسته ها و غیره کاملا فرضی و موقتی ارائه خواهند شد. و این محتوا می بایست توسط کارفرما بر اساس آموزشی که از سوی پیمانکار داده خواهد شد ، توسعه و جایگزین شود. درصورت نیاز کارفرما می تواند توسعه و انتشار محتوای مورد نیاز وب سایت خود را با عقد قراردادی مجزا به صورت دوره ای به پیمانکار برون سپاری نماید. در غیر این صورت با پرداخت هزینه اضافی محتوای اولیه وب سایت کارفرما ایجاد و منتشر می گردد.

 

خدمات پشتیبانی طراحی سایت شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح  موارد مندرج در ماده ۵ همین قرارداد و یا آموزش نحوه کار با بخش های مختلف وب سایت  است. لازم به ذکر است که درخواست تغییر اساسی یا اضافه کردن امکان جدید یا ویرایش های وقت گیر در مدت زمان پشتیبانی ، پشتیبانی محسوب نمی گردد و رایگان نخواهد بود. مدت پشتیبانی فنی از زمان تحویل پروژه فقط به مدت ………………………. به حروف ………………………….  به صورت رایگان و همراه با خدمات این قرارداد ارائه می گردد. در صورت تمایل کارفرما می تواند نسبت به تهیه پکیج های پشتیبانی مستقل از این قرارداد اقدام نماید.

 

 

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، قطع بی سابقه برق یا اینترنت ، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، یکی از طرفین قرارداد می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، قطع بی سابقه برق یا اینترنت ، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، یکی از طرفین قرارداد می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.

 

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، قطع بی سابقه برق یا اینترنت ، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، یکی از طرفین قرارداد می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.